MENU Kurzy s Danielou
Zavřít MENU

Obchodní podmínky

Cena kurzů (platí od 1.1.2016 do 31.12.2017) a platební podmínky:

Cena jednotlivých skupinových kurzů je uvedena u nabídky kurzů na téchto stránkách.
Cena kurzů je v závislosti od typu kurzu.
Veškeré platby, nebude li dohodnuto jinak, budou učiněny bezhotovostním převodem na účet č. 670100-2213315590/6210 s přidělenou identifikací platby. Platba je považovaná za přijatou dnem připsání částky na účet.Poté bude vystavena faktura o zaplacení.

Ceny:

Nejsme plátci DPH.

Storno poplatky:

Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu číní 50% z сeny kurzu. V případě, že ke zrušení účasti dojde v době kratší než 10 dní před konáním kurzu, storno poplatek činí 100% z ceny kurzu.
Po individuální domluvě zákazník může za sebe poslat náhradu.

Zrušení kurzu:

Vyhrazujeme si právo zrušit konání kurzu v těchto případech:

  1. kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 5 osobami a není možné dohodnout náhradní termín kurzu.
  2. pokud lektorka není schopna z důvodu nemoci či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu a není možné dohodnout náhradní termín kurzu.

V obou případech budou zákazníky zaplacené částky v plné výši vráceny.

Ostatní podmínky:

Vyhrazujeme si právo měnit obsah a délku kurzu podle aktuální situace (zejména přizpůsobení obsahu kurzu schopnostem a tempu práce účastníků).

kurzy s danielou